Siew

Siew informacji


Zamir 400 EWZamir 400 EWSubstancja czynna: prochloraz - 267 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.), tebukonazol - 133 g (prod. Irvita Plant Protection NV) w 1 litrze środka

Producent: prochloraz - 267 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.), tebukonazol - 133 g (prod. Irvita Plant Protection NV) w 1 litrze środka
Rodzaj: Fungicyd
Posiadacz zezwolenia:

Wprowadzający: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

Producent: Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

Zezwolenie: R-18/2003, (R-164/2011d)

Data wydania: 01.10.2003

Termin ważności: 01.10.2013

Szkodliwość: działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, szkodliwy, drażniący, Xn, R22, R36, R63
Bezpieczeństwo: R50/53, niebezpieczny dla środowiska, N


Na podstawie Ministerstwa Rolnictwa
siew.pl - to specjalistyczny serwis przeznaczony dla osób szukających informacji na temat odmian roślin rolniczych, nawozów, oprysków, szkodników.
You are here Home